Zakończone postępowania

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

BZP.271.78.2019.BD Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” 2019-10-22 08:00 --
BZP.271.75.2019. AR Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Postępowanie PZP Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 2019-11-29 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni programowania robotów w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni: Model programowalnego taśmociągu w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0" 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni: Montaż i administrowanie systemu alarmowego w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni: Pająki- budowanie sieci komputerowych w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0" 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni: Projektowanie i wykonanie płytek prototypowych w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0" 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.93.2019.AZ Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów Postępowanie PZP Wyposażenie pracowni: Start-Up stacja pomiaru jakości powietrza w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 2019-11-21 10:00 --
BZP.271.72.2019.IKP Utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp Postępowanie PZP Utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp 2019-09-11 09:00 2019-10-18 08:50
BZP.271.82.2019.AJD Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Postępowanie PZP Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 2019-10-21 10:00 2019-11-28 08:46
BZP.271.70.2019.NP Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie. Postępowanie PZP Zagospodarowanie terenu Parku Kopernika w Gorzowie Wlkp. 2019-09-11 11:00 2020-01-21 15:03
BZP.271.70.2019.NP Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie. Postępowanie PZP Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. 2019-09-11 11:00 2020-01-21 15:03
BZP. 271.90.2019.IKP „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” Postępowanie PZP „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” 2020-01-21 09:30 2020-03-03 13:00
BZP.271.88.2019.AZ Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Postępowanie PZP DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA DROGOWEGO 2019-11-05 10:00 2020-04-03 08:46
BZP.271.88.2019.AZ Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Postępowanie PZP DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI I OBIEKTÓW 2019-11-05 10:00 2020-04-03 08:46

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa